Η ΠΟΕΔΗΝ εξηγεί πως «δύο ανεμβολίαστοι διοικητικοί υπάλληλοι, στελέχη του νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ αποσπάσθηκαν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου στις οποίες δεν ισχύει η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Μάλιστα αυτό συνέβη λίγο πριν βγουν σε αναστολή εργασίας, αφού έληγαν και των δύο τα πιστοποιητικά νόσησης

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της ΠΟΕΔΗΝ:

«Αποσπάσεις ανεμβολίαστων υγειονομικών από το νοσοκομείο Σωτηρία σε άλλους φορείς του Δημοσίου που δεν ισχύει η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού λίγο πριν τελειώσουν τα πιστοποιητικά νόσησης.

Δύο ανεμβολίαστοι διοικητικοί υπάλληλοι, στελέχη του νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ αποσπάσθηκαν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου στις οποίες δεν ισχύει η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Μάλιστα αυτό συνέβη λίγο πριν βγουν σε αναστολή εργασίας αφού έληγαν και των δύο τα πιστοποιητικά νόσησης (στη μια περίπτωση έληγε το πιστοποιητικό νόσησης σε λίγες ημέρες και στην άλλη περίπτωση είχε λήξει και βρίσκονταν σε αναρρωτική άδεια).

Η μία ανεμβολίαστη υγειονομικός αποσπάσθηκε σε ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Η απόσπαση έγινε 29/6/ 2022 και η ανάληψη υπηρεσίας από το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΊΟ 25/7/2022.

Η επιλογή έγινε από τη Διοίκηση του Επικουρικού Ταμείου παρότι θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι είναι ανεμβολίαστη.
Η δεύτερη ανεμβολίαστη υγειονομικός από το ίδιο νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ αποσπάσθηκε στη ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 16/9/ 22 με ΑΠΟΦΑΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΑΠΥ στις 10/8. Η επιλογή και εδώ έγινε από το ΠΡΟΕΔΡΟ της ΕΚΑΠΥ. Παρότι έπρεπε να γνωρίζει ότι είναι ανεμβολίαστη).

Μπορεί οι συνάδελφοι να είχαν τα προσόντα να αποσπασθούν. Όμως δημιουργείται η πεποίθηση ότι η επιλογή είναι μεθοδευμένη για να γλιτώσουν την αναστολή εργασίας. Εν αντιθέσει με τους άλλους ανεμβολίαστους υγειονομικούς που παραμένουν σε αναστολή εργασίας. Θα πρέπει να ανακληθούν οι αποσπάσεις ή να λήγουν οι αναστολές εργασίας των υπολοίπων υγειονομικών, στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης.»