Οι κυρώσεις που επέβαλαν οι δυτικές χώρες και οι σύμμαχοί τους στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, καθώς και τα αντίμετρα της Μόσχας, έχουν σχεδόν αποκλείσει τη χώρα από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η λήξη τον περασμένο μήνα μιας βασικής άδειας των ΗΠΑ που επιτρέπει στη Ρωσία να πραγματοποιεί πληρωμές έθεσε ξανά στο επίκεντρο την προοπτική χρεοκοπίας της χώρας. διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Προσδιορισμού Πιστωτικών Παραγώγων (CDDC) που εποπτεύει την Ευρώπη, τα μέλη της οποίας είναι τράπεζες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε στην ιστοσελίδα της την Τετάρτη ότι ψήφισε «ναι» σε ερώτηση σχετικά με το αν συνέβη «πιστωτικό γεγονός αδυναμίας πληρωμής» σε σχέση με τη Ρωσία. Η Citibank ήταν η μοναδική «όχι» ψήφος, ενώ 12 άλλα μέλη ψήφισαν «ναι».

Το διεθνές ομόλογο 2022 της Ρωσίας έληξε στις 4 Απριλίου και η πληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων που οφείλονταν στη λήξη δεν έγινε μέχρι τις 2 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Ρωσία ήταν υποχρεωμένη να συνεχίσει να καταβάλλει τόκους, τους οποίους ένας κάτοχος υπολόγισε σε 1,9 εκατ. δολάρια.

Στη συνέχεια, το CDDC κλήθηκε να καθορίσει εάν η μη πληρωμή της Ρωσίας συνιστούσε αδυναμία πληρωμής που θα ενεργοποιούσε πληρωμές για ασφάλιση έναντι αθέτησης πληρωμών ή συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CDS).

Η επιτροπή, στα μέλη της οποίας περιλαμβάνονται επίσης η Goldman Sachs, η Bank of America, η Deutsche Bank, η Elliot Management και η PIMCO, συμφώνησε ότι η αδυναμία πληρωμής συνέβη στις 19 Μαΐου και ότι το αίτημα για την εξεύρεση λύσης υποβλήθηκε στις 26 Μαΐου. Η Citi ψήφισε και πάλι «όχι».

Η επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου στις 6 Ιουνίου στις 2 μ.μ. ώρα Λονδίνου (1300 GMT) για να συνεχίσει τη διαδικασία, η οποία θα μπορούσε να προχωρήσει στη σύσταση δημοπρασίας για τον καθορισμό τυχόν πληρωμών CDS.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2,54 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρή ονομαστική αξία CDS που εκκρεμούν σε σχέση με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων 1,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ίδια τη χώρα και το υπόλοιπο για τον δείκτη CDX.EM, σύμφωνα με υπολογισμούς της JPMorgan.

Η αθέτηση πληρωμών για τους σκοπούς των συμβάσεων CDS «συμβαίνει μόλις η επιτροπή προσδιορισμού ψηφίσει για ένα πιστωτικό γεγονός, το οποίο έχει συμβεί τώρα», δήλωσε η Gabriele Foa, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου του Global Credit Opportunities Fund στην Algebris.

«Φυσικά … πρόκειται για ένα πολύ μικρό ποσό, οπότε ο ορισμός της αθέτησης είναι πολύ τεχνικός. Εάν, όπως φαίνεται, δεν είναι δυνατόν οι ξένοι επενδυτές να λάβουν δολάρια από τις 25 Μαΐου, η αθέτηση πληρωμών θα είναι σύντομα πιο ουσιαστική»

Το επίκεντρο για μια ευρύτερη χρεοκοπία είναι τώρα μια πληρωμή ομολόγου που λήγει στις 24 Ιουνίου για ένα ομόλογο που εκδόθηκε το 1998. Η Ρωσία έχει σε κυκλοφορία διεθνή ομόλογα αξίας κάτω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μέχρι το τέλος του έτους οφείλονται πληρωμές ύψους σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η χώρα έχει τα μέσα για να αποφύγει τη χρεοκοπία, με σχεδόν 650 δισεκατομμύρια δολάρια διαθέσιμα αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, την οποία αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», και κερδίζει δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα πουλώντας πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η Ρωσία δήλωσε ότι θα μπορούσε να επεκτείνει ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για τις πληρωμές φυσικού αερίου της στους κατόχους κρατικών ομολόγων, επιτρέποντας στους επενδυτές ευρωομολόγων να ανοίξουν λογαριασμούς ρωσικού συναλλάγματος και ρουβλίου. Τα χρήματα θα διοχετεύονται μέσω του Εθνικού Αποθετηρίου Διακανονισμών (NSD) της Ρωσίας, το οποίο δεν υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις.