Ισλανδία, ελευθερία της έκφρασης από την άκρη του κόσμου. Νομoθετική πρωτοβουλία με μεγάλο βεληνεκές (Icelandic MMI http://bit.ly/cgRKto)