Ακόμη μια ιστορική ημέρα για τη χώρα. Η Ελλάδα δεν είναι πια το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης.