Όπως καταγγέλλει η Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών, στο τμήμα της κεντρικής αποστείρωσης ο συγκεκριμένος κλίβανος μπήκε σε λειτουργία το 2001 χωρίς να αντικατασταθεί έκτοτε για λόγους κόστους. Η συντήρησή του όπως και των \ άλλων μηχανημάτων του νοσοκομείου γίνεται από εργολαβικές εταιρίες που επιλέγονται λόγω του χαμηλότερου κόστους έναντι της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

«Το δυστύχημα αυτό όπως και άλλα που θα συμβούν, δεν είναι τυχαίο αλλά είναι προδιαγραμμένο, διότι υπακούει στην θανατηφόρο για τους εργαζόμενους λογική του κόστους οφέλους. Λογική η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο λειτουργίας των νοσοκομείων- επιχειρήσεις που συνδιαμόρφωσαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ μετατρέποντας σταδιακά τα νοσοκομεία όλο και περισσότερο σε αυτοτελείς οικονομικά μονάδες», σημείωνει η Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών.

Η παράταξη των εργαζομένων ζητά:

Να διερευνηθούν άμεσα οι συνθήκες και οι αιτίες του εργατικού δυστυχήματος και να καταγραφεί ως εργατικό δυστύχημα το τραγικό γεγονός.

-Να διοριστεί άμεσα γιατρός εργασίας (με ειδικότητα γιατρού εργασίας) και τεχνικοί ασφαλείας, ώστε να γίνει εκτενής εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου σε όλους τους χώρους και για όλες τις ειδικότητες των εργαζομένων στο νοσοκομείο.

-Η διοίκηση να προχωρήσει άμεσα σε λήψη και αυστηρή επιτήρηση εφαρμογής μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ώστε να μην έχουμε νέα δυστυχήματα 

-Να στελεχωθούνε άμεσα όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό. Να μονιμοποιηθούν οι επικουρικοί και συμβασιούχοι.

-Να πεταχτούν όλοι οι εργολάβοι έξω από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου και οι εργολαβικοί εργαζόμενοι που απέκτησαν εμπειρία να παραμείνουν με σχέσεις αορίστου χρόνου στο νοσοκομείο. Να πάψει η ανακύκλωση νέου και άπειρου προσωπικού.

-Άμεσα να γίνουν εκλογές για Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων του ΓΝ Χ/κώστα η οποία εκ του νόμου επιφορτίζεται με τον έλεγχο της διοίκησης για την άμεση καταγραφή κάθε εργατικού δυστυχήματος, την λήψη και εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου.