Ο εχθρός (Ισραήλ) του εχθρού μου (Τουρκία) είναι δυο φορές εχθρός μου. Ουπς, λάθος παροιμία. Φίλος είναι τελικά.(http://bit.ly/bcy0Ef )