Σύμφωνα με τη FINRA, η Credit Suisse Securities των ΗΠΑ επικαλούνταν μεσίτες της για τον εντοπισμό και την αναφορά υπόπτων συναλλαγών, κάτι που δεν συνέβαινε πάντα. 
 
Έτσι, η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ έκρινε το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου της ανεπαρκές, αφού από τα στοιχεία της που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση ύποπτων συναλλαγών, έλειπαν απαραίτητες πληροφορίες.
 
Όπως αναφέρει το Reuters, η FINRA ήταν αρκετά προσεκτική ώστε να ξεκαθαρίσει πως δεν διαπίσωσε πως η τράπεζα ή κάποιος εργαζόμενος διέπραξαν απάτη ή δόλειες ενέργειες.
 
Εξάλλου, ένας εκπρόσωπος της Credit Suisse δήλωσε πως η τράπεζα είναι ικανοποιημένη με τον συμβιβασμό. «Έχουμε συνεργαστεί με τη FINRA και λαμβάνουμε μέτρα για τις απαραίτητες διορθωτικές εσωτερικές προσπάθειες» δήλωσε ο εκπρόσωπος της τράπεζας.
 
Η τράπεζα δεν παραδέχεται, ούτε αρνείται τις κατηγορίες.