Τα Widget του θανάτου. Οι αυτοκτονίες στο εργοστάσιο κατασκευής των iPhones και η αλλαγή του  κινεζικου μοντέλου εργασίας (CSM: http://bit.ly/dyVvgi)