Ενάμισυ χρόνο πριν, οι Ιρλανδοί δεν ήθελαν να γίνουν μηχανές εξόφλησης δανείων! Εμείς; Τώρα; (Telegraph: http://bit.ly/cpMBnH)