Χρεωκοπίας εγκώμιο: Τεκμηριωμένο και απλό. Μόνο που η Αργεντινή έχει πιο ελκυστικές πρώτες ύλες για εξαγωγή (PO 101 http://bit.ly/ceVeIQ)