Στο δρόμο για την Αρχαία Ολυμπία η ορεινή Αρκαδία προσφέρεται όχι μόνο για στάση αλλά και για διαμονή. Οι Λαγκαδινοί χτίστες ήταν γνωστοί ως οι καλύτερη της Πελοποννήσου και όχι…