Καταλήψεις εργοστασίων και ομηρεία εργοδοτών. Κινήσεις απελπισίας ή νέες μορφές δράσης Αριστερών ομάδων; (ΤΑ ΝΕΑ: http://bit.ly/bMr9sL )