Την έντονη δυσαρέσκειά της για το περιεχόμενο της νέας υπουργικής απόφασης που επαναπροσδιορίζει την απαλλακτική διαδικασία από τον εκκλησιασμό, την προσευχή και το μάθημα των Θρησκευτικών εκφράζει με Δελτίο Τύπου της η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ), διερωτώμενη αν «το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απαλλάσσεται από τη νομιμότητα».

Η ΕλΕΔΑ επισημαίνει ότι το Υπουργείο, όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε με τις προγενέστερες συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), αλλά προχωρά σε εκ νέου παραβιαστικές κινήσεις πέραν των ορίων της νομιμότητας, καθώς «παρά τις συστάσεις της ΑΠΔΠΧ το Υπουργείο απαξίωσε να συμμορφωθεί και επιπροσθέτως στο προαναφερόμενο ΦΕΚ απαιτεί η αίτηση να συντάσσεται και από τους δύο γονείς, κάτι που δεν απαιτείται για την απαλλαγή από άλλα μαθήματα (π.χ. φυσική αγωγή)».

Επιπλέον, η ΕλΕΔΑ σημειώνει ότι το Υπουργείο επιμένει να απαγορεύει την υποβολή απαλλακτικής αίτησης από τον από τον εκκλησιασμό, την προσευχή και το μάθημα των Θρησκευτικών,  «κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ως εάν η θρησκευτική συνείδηση να μεταβάλλεται μόνο κατά τους θερινούς μήνες των διακοπών, κάτι που δεν συμβαίνει με τα άλλα μαθήματα»

«Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιτελώντας στο έπακρο έναν ρόλο που αρμόζει σε θρησκευτικές αρχές, παρεμβάλλει προσκόμματα στη διαδικασία απαλλαγής από τα θρησκευτικά απαιτώντας την έμμεση αποκάλυψη θρησκευτικών πεποιθήσεων. Την ίδια στιγμή φαίνεται να αιτείται το ίδιο απαλλαγή από τη νομιμότητα και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων» καταλήγει η ‘Ενωση.

Διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της ΕλΕΔΑ: 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 61178/ΓΔ4/2021 που δημοσιεύθηκε την 1η Ιουνίου καθορίζει τον τρόπο απαλλαγής των μαθητών από μια σειρά μαθημάτων μεταξύ αυτών και τα θρησκευτικά. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση «Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής: Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών». Η εν λόγω δήλωση δεν διαφοροποιείται από τα προηγούμενα έτη, παρά το γεγονός ότι τόσο η ΑΠΔΠΧ με απόφασή της (32/2020), στην οποία η ΕλΕΔΑ,  συνέβαλε με την υποβολή καταγγελίας το 2018, όσο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση Παπαγεωργίου και άλλοι κατά Ελλάδας έχουν επισημάνει την προβληματική διαδικασία απαλλαγής από τα θρησκευτικά ως μη προστατεύουσα τα προσωπικά δεδομένα και ως παραβίαση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου αρ. 1, ερμηνευόμενου υπό το φως του άρθρου 9 της Σύμβασης.

Παρά τις συστάσεις της ΑΠΔΠΧ το Υπουργείο απαξίωσε να συμμορφωθεί και επιπροσθέτως στο προαναφερόμενο ΦΕΚ απαιτεί η αίτηση να συντάσσεται και από τους δύο γονείς, κάτι που δεν απαιτείται για την απαλλαγή από άλλα μαθήματα (π.χ. φυσική αγωγή), ενώ επίσης διαφοροποιείται και στην απαίτηση γνησίου υπογραφής επί της υπεύθυνης δήλωσης και μάλιστα χωρίς να προβλέπεται η προσφάτως εισαχθείσα ηλεκτρονική διαδικασία. Εκτός αυτού, δεν επιτρέπει (και πάλι) την υποβολή αίτησης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ως εάν η θρησκευτική συνείδηση να μεταβάλλεται μόνο κατά τους θερινούς μήνες των διακοπών, κάτι που δεν συμβαίνει με τα άλλα μαθήματα.

Σύμφωνα με την απόφαση Παπαγεωργίου και άλλοι κατά Ελλάδας «οι κρατικές αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να επεμβαίνουν στην σφαίρα της ατομικής συνείδησης και να διαπιστώνουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ατόμου ή να το υποχρεώνουν να αποκαλύπτει τις πεποιθήσεις του σχετικά με πνευματικά ζητήματα». Σε πλήρη αντίθεση το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιτελώντας στο έπακρο έναν ρόλο που αρμόζει σε θρησκευτικές αρχές, παρεμβάλλει προσκόμματα στη διαδικασία απαλλαγής από τα θρησκευτικά απαιτώντας την έμμεση αποκάλυψη θρησκευτικών πεποιθήσεων. Την ίδια στιγμή φαίνεται να αιτείται το ίδιο απαλλαγή από τη νομιμότητα και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι στη νέα υπουργική απόφαση που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καθορίσει εκ νέου τον τρόπο απαλλαγής από τα μαθήματα των Θρησκευτικών, της Μουσικής και της Φυσικής Αγωγής, αγνοώντας επιδεικτικά, όχι μόνο τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει σε μια ακόμη κατάφωρη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, καθώς απαιτείται πλέον και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για την ολοκλήρωση μας ήδη προβληματικής διαδικασίας που εναντιώνεται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, συλλέγοντας δεδομένα που αφορούν στις θρησκευτικές πεποιθήσεις παιδιών και γονέων.

«Σχολείο μόνο για Ορθόδοξα παιδιά» διά χειρός Κεραμέως, με νέο «χτύπημα» στα προσωπικά δεδομένα των ετερόθρησκων