Όλο το παρασκήνιο αποκαλύπτει η «Εφημερίδα των Συντακτών» για την κόντρα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ με την υποψηφιότητα για διδακτορικό της ευρωβουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Μαρίας Σπυράκη. Συγκεκριμένα, καθηγητές του τμήματος υποστηρίζουν ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες και το τυπικό για την υποψηφιότητα της, θεωρώντας ότι αυτό πλήττει την αξιοπιστία του τμήματος και μάλιστα άνευ λόγου, αφού «το τυπικό μέρος της διαδικασίας θα μπορούσε να αποκατασταθεί πλήρως, αν γινόταν από την αρχή, πόσο μάλλον που η Μ. Σπυράκη διαθέτει τα προσόντα για την υποψηφιότητα».

Πληροφορίες της τελευταίας στιγμής που επικαλείται το σχετικό ρεπορτάζ, θέλουν την ίδια με επιστολή της να παραιτήθηκε από το διδακτορικό στο τμήμα. Η ιστορία ξεκίνησε με την πρόεδρο του τμήματος, Κυριακή Κοσμίδου, στη συνεδρίαση της συνέλευσης του τμήματος (118/16-12-2020) να ζητά προκήρυξη θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα σε πεδίο συναφές με τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα. Δυόμισι μήνες μετά, στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του τμήματος με αριθμό 121/11-2-2021, η πρόεδρος κομίζει έγγραφο τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για τη θέση διδάκτορα, στο οποίο κρίνεται ως κατάλληλη υποψήφια η ευρωβουλευτίνα της Ν.Δ. Η Συνέλευση εγκρίνει τη σχετική πρόταση.

Ωστόσο, δύο μήνες μετά και στη διάρκεια Συνέλευσης στην οποία θα εγκρίνονταν τα πρακτικά προηγούμενων Συνελεύσεων, αναφύεται πρόβλημα νομιμότητας και τίθεται θέμα ότι η ανακήρυξη της κ. Σπυράκη ως υποψήφιας διδάκτορος δεν ήταν σύννομη.

Οι καθηγητές, κατά το δημοσίευμα, δεν είχαν ακούσει ποτέ από τη Μαρία Σπυράκη αν παραιτείται ή όχι. Το θέμα έφτασε μέχρι τον περασμένο Ιούλιο, όταν η Συνέλευση του τμήματος συνήλθε με τηλεδιάσκεψη (133/15-7-2021), στη διάρκεια της οποίας καθηγητές –Νίκος Βαρσακέλης, Παναγιώτης Φουσέκης, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Δημήτρης Μάρδας, Στέλλα Κωστοπούλου- (ξανα)έβαλαν ευθέως το πρόβλημα νομιμότητας που υπάρχει, καθώς το θέμα μπορεί να πλήξει το γόητρο και τη φήμη του τμήματος.