Μιλώντας στο πανελλαδικό συνέδριο της ΟΤΟΕ, έθεσε ως προϋπόθεση για όλα αυτά, την περαιτέρω μείωση της πολιτικής αβεβαιότητας και την εμπέδωση προσδοκιών επιστροφής σε συνθήκες ομαλότητας και κανονικότητας.
 
Η πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, αναφέρθηκε στις τρεις μεγάλες προκλήσεις του τραπεζικού συστήματος: 
  • Την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
  • Τη σταδιακή επάνοδος των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα.
  • Τη διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, καθώς και στην εφαρμογή ενός σύγχρονου πλαίσιου εταιρικής διακυβέρνησης.
 
Σύμφωνα με την ίδια, όλες οι παραπάνω προκλήσεις κατατείνουν σε έναν κεντρικό εθνικό στόχο: 
  • Η χώρα μας να βγει το γρηγορότερο δυνατόν από το φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης, της ύφεσης, της ανεργίας και της παραγωγικής αποσάθρωσης.