Κι αν μας διώξουν; Νομικά αδύνατο, παραδέχεται ακόμα και το ίδρυμα που θέλει να μας τρομάξει (Ευρωπαϊκή Κεντρ. Τρ. :http://bit.ly/bhbRvB)