Όταν οι δημοσιογράφοι ακούν γελώντας τα ψέμματα του υπουργού η παράδοση εξολοθρεύεται.

http://bit.ly/hH11AM