Πολλοί σχολιαστές πλέον συνδέουν τον Κεμαλισμό με την οπισθοδρόμηση και τους Ισλαμιστές με τον εκσυγχρονισμό (Guardian:http://bit.ly/cRQlgs)