«Συνεπώς, το κρίσιμο για το λαό δεν είναι να επιλεγεί ένα ακόμη κυβερνητικό “σενάριο”, με τους γνωστούς πρωταγωνιστές και κυρίως με τη γνωστή κατάληξη. Το κρίσιμο είναι τα αστικά κόμματα που θα σχηματίσουν την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση να είναι -όσο γίνεται- πιο αδύναμα να περάσουν τις αντιλαϊκές πολιτικές τους και ταυτόχρονα να είναι δυνατός ο λαός, πρωταγωνιστής των εξελίξεων, με ένα ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό» καταλήγει σε σχόλιο.