Αναλυτικά η Ερώτηση του ΚΚΕ προς τους υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών:

«Σε μια σειρά από Νομούς σε όλη την επικράτεια, ιδιαίτερα σε αυτούς όπου η γεωμορφολογία τους είναι σχετικά ήπια, έχουν συνταχθεί σχέδια διανομής των οικισμών, κυρίως κάτω των 2.000 κατοίκων, εδώ κι αρκετές δεκαετίες με την πλειοψηφία αυτών να έχει συνταχθεί τη δεκαετία του 1930, με τις τότε μεθόδους ακρίβειας αλλά και δεδομένα, τα οποία σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά, δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στην υφιστάμενη κατάσταση.

Παρά την παλαιότητα των συγκεκριμένων εργαλείων, αποτελούν ακόμη και σήμερα το πιο πρόσφατο πολεοδομικό εργαλείο, το οποίο κάτοικοι, τεχνικοί αλλά και αρμόδιοι φορείς έχουν στα χέρια τους και καλούνται να εφαρμόσουν. Μάλιστα σε συνδυασμό με την πολυπλόκαμη πολεοδομική νομοθεσία καθιστούν ανέφικτη την ολοκλήρωση έστω και στοιχειωδών εργασιών, σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας των κτιρίων κ.ά., που αποτελούν διαχρονικές επιλογές των μέχρι και σήμερα κυβερνήσεων (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ).

Προσθετικά σε όλο αυτό αρνητικά λειτουργούν τα επίσης παλαιωμένα και παρωχημένα σχέδια οριοθέτησης των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων η πλειοψηφία των οποίων, παρότι πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1980, τόσο η παλαιότητά τους όσο και οι μέθοδοι σύνταξής τους τα καθιστούν από μη λειτουργικά έως και τροχοπέδη στην πραγματοποίηση στοιχειωδών εργασιών σε ιδιοκτησίες, όπως περιγράφεται και παραπάνω.

Τα παραπάνω προβλήματα γίνονται ακόμη εντονότερα σε περιοχές, οι οποίες το προηγούμενο διάστημα έχουν πληγεί από μια σειρά καταστροφές, όπως πλημμύρες (“ΙΑΝΟΣ”, “Daniel”), πυρκαγιές και μια σειρά άλλων φυσικών φαινομένων, απόρροια φυσικά της εγκληματικής πολιτικής όλων ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Παλαμάς Καρδίτσας, τόσο η πόλη -το παλιό πολεοδομικό συγκρότημα- όσο και ο νέος “Καλλικρατικός” Δήμος στο σύνολό του καθώς αποτελείται από Τοπικές Κοινότητες που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αναφέρονται παραπάνω. Ιδιαίτερα ωστόσο η πόλη του Παλαμά, με σχέδιο διανομής από το έτος 1933, παρά το γεγονός ότι τόσο τα Οικοδομικά Τετράγωνα όσο και οι επιμέρους ιδιοκτησίες σε μεγάλο βαθμό παρουσιάζουν συνάφεια σε σχέση με τις αντίστοιχες υποδεικνυόμενες διαστάσεις του προαναφερθέντος σχεδίου Διανομής (τηρουμένων των αναλογιών), αντιμετωπίζει ήδη από το 2016 τεράστιο πρόβλημα λόγω άρνησης έκδοσης Οικοδομικών Αδειών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ).

Μετά τις τεράστιες καταστροφές, τις οποίες υπέστησαν κατοικίες και καλλιέργειες τον περασμένο Σεπτέμβρη με τη θεομηνία “Daniel”, για τους κατοίκους της περιοχής -οι οποίοι προσπαθούν να επανακάμψουν αξιοποιώντας και τις πενιχρές αποζημιώσεις που τους παρέχει ο κρατικός μηχανισμός- το πρόβλημα αυτό γίνεται πολλαπλά μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα ολόκληρες οικογένειες να μην μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, σε άλλες περιπτώσεις η επιστροφή να γίνεται με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής μιας και γίνεται σε επισφαλείς υποδομές, ενώ μεγάλος είναι και ο κίνδυνος απώλειας ακόμη και των προαναφερθεισών αποζημιώσεων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. υπουργοί, ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για:

– Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες οικισμοί με Σχέδια Διανομής.

– Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τόσο της περίπτωσης της πόλης του Παλαμά Καρδίτσας και του ζητήματος μη έκδοσης οικοδομικών αδειών στην περιοχή ήδη από το 2016, όσο και των εκατοντάδων οικισμών ανά την επικράτεια.

– Για τις πενιχρές αποζημιώσεις, για τις οποίες υπάρχει δέσμευση διάθεσής τους, ωστόσο κινδυνεύουν να απολεσθούν δεδομένου ότι τόσο τα χρονικά όσο και τα τεχνικά περιθώρια είναι ιδιαίτερα “σφιχτά” για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών».