Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς: αριστερή ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Ε.Ε. Μερικές βασικές αρχές συγκρότησής του.(http://bit.ly/ba9m01)