Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή ή μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου από τους δικαιούχους του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). 
 
Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος. 
 
Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον: 
 
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
 
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
 
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, δηλαδή να έχει γεννηθεί έως την 31/12/1991) ή
 
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα πρέπει χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ.για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Η σχετική εγκύκλιος: