Μεγάλη αύξηση καταγράφηκε τον Αύγουστο στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, οι οποίες ύστερα από πολλούς μήνες αναρριχήθηκαν πάνω από τα 6 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα καταγράφηκε αύξηση 600 εκατομμύριων, κυρίως λόγω της αύξησης των επιστροφών φόρου που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου ανέρχονται στα 2.114 δισ. από 1.521 δισ. του Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έχει ανακοινώσει ότι η υποδόση των 800 εκατ. ευρώ θα είναι διαθέσιμη έως τα τέλη Οκτωβρίου, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου θα είχαν μειωθεί συνολικά κατά 1,2 δισ. ευρώ.