Οι τρεις είναι ύποπτοι για διάφορα σοβαρά αδικήματα όπως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς καταδολίευση, απάτη, απόσπαση από δημόσιο λειτουργό, δωροληψία για επίδειξη από δημόσιο λειτουργό, κατάχρηση εξουσίας, κλοπή από δημόσιο λειτουργό, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αδικήματα διαφθοράς, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, κ.ά. από το Νοέμβριο του 2009 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013 σε Λευκωσία και Λάρνακα.