Βάσει απόφασης που εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, καταργείται το ημερήσιο ανώτατο όριο ανάληψης των 300 ευρώ ανά άτομο, καθώς επίσης και οι περιορισμοί για την πρόωρη άντληση μετρητών από κλειστούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς με προκαθορισμένο επιτόκιο.

(Πηγή: in.gr)