Μα είναι τόσο καλό… τι πειράζει που είναι και λίγο αντισυνταγματικό; Το νέο ασφαλιστικό είναι λιγότερο νομο- και περισσότερο -σχέδιο (in: http://bit.ly/9YpU0h)