Κατά την τοποθέτησή του ο Χάρης Μαμουλάκης στην συζήτηση των νομοσχεδίων «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2021» και «Κύρωση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς 1/1/2021 έως 31/12/2021», υπενθύμισε μια προς μια τις επισημάνσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ το 2021, μαζί με τα σημεία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που τις επιβεβαιώνουν.

Ο Χάρης Μαμουλάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για ανεύθυνη δημοσιονομική συμπεριφορά της Κυβέρνησης ΝΔ στην παροχή έκτακτων ενισχύσεων – που υποτίθεται ότι θα απευθύνονταν στα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα, ενώ στην πραγματικότητα κατευθύνθηκαν σε ολιγοπωλειακούς δρώντες – στην άδικη φορολογική πολιτική, στη συρρίκνωση των πραγματικών εισοδημάτων των λαϊκών στρωμάτων, στην έλλειψη θωράκισης της Δημόσιας Υγείας, αλλά και στη μετάβαση της οικονομίας στην μετα-πανδημική συνθήκη. Αναφέρθηκε επίσης στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που ήταν μακριά από την λογική του μακροχρόνιου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας, καθώς και στην αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανθεκτικότητας & Ανάκαμψης.

Ειδική αναφορά έκανε ο Χάρης Μαμουλάκης και στις επισημάνσεις της Έκθεσης που τονίζουν τη συστηματική υποεκτίμηση των υποχρεώσεων από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, την υποστελέχωση των Υπηρεσιών, την απουσία μητρώων υποχρεώσεων, της αύξησης κατά 98/98% του συνόλου των απλήρωτων υποχρεώσεων της Κεντρικής Διοίκησης στις 31/12/2021, καθώς των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της Λογιστικής Μεταρρύθμισης της Κεντρικής Διοίκησης.

«Δεδομένης της καταψήφισης του προϋπολογισμού του 2021, αλλά και μετά την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η τοποθέτηση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι να καταψηφίσει τα δυο νομοσχέδια» επεσήμανε κατά το κλείσιμο της ομιλίας του ο Χάρης Μαμουλάκης.