Η κοινωνική επανάσταση που κατήργησε την απόλυτη μοναρχία στη Γαλλία – επαναφέροντας τη δημοκρατία στη χώρα – και ενέπνευσε στη συνέχεια και τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς να παλέψουν, αντανακλάται με τον λιγότερο δραματικό τρόπο από κάθε άλλη απόπειρα αναπαράστασης, στο αριστοτεχνικό φιλμ του Ζαν Ρενουάρ, που αποτελεί ιστορικό ορόσημο.

Η προβολή ιστορικών προσώπων, καταλυτικής σημασίας για την εξέλιξη της δημοκρατίας μέσα από κοινωνικές μάχες, η καταγραφή συναισθημάτων και πολιτικών επιλογών – με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο – και οι καλλιτεχνικές επιλογές του Ρενουάρ, σε κάθε επίπεδο, συνδημιουργούν μια απόλυτα εναρμονισμένη οπτική καταγραφή του τρίπτυχου «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη», όπως ακριβώς εκφράστηκε από τους βασικούς συντελεστές της επανάστασης.