Εκπληκτικός τίτλος για το ελληνικό κράτος της Ολυμπιάδας και της εισόδου στο Ευρώ: «Ο δανειολήπτης από την κόλαση» – the sequel (Mauricio: http://bit.ly/d1MfhB)