Με έκτακτη επιχορήγηση 4.500.000 ευρώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενισχύει τον θρησκευτικό οβολό, καθώς πριν από τέσσερις ημέρες, την υπογραφή τους έβαλαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης και η υπουργός Παιδείας και  Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως  στην απόφαση αυτή. Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Documentonews,τώρα εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που σε 10 άρθρα καθορίζει  το πλαίσιο, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια κατανομής της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των θρησκευτικών φορέων.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση (ΦΕΚ Β’, Αρ. Φύλλου 4191/10-9.2021) που παρουσιάζει το Documentonews , δικαιούχοι θρησκευτικοί φορείς της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης των 4.500.000 ευρώ είναι:

– Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκάνησου,

– το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.),

– τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα  του άρθρου 12 ή του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223),

– τα Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα  του άρθρου 3 και του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου,

-οι Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας (Δ.Ε.Μ.Π.) και οι Βακουφικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας (Β.Ε.Μ.Π.) του ν. 3647/2008 (Α΄ 37), όσον αφορά στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, που διαθέτουν άδειες τεμενών,

– οι Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου και Κω, που διαθέτουν άδειες τεμενών και

– οι θρησκευτικές κοινότητες που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου του α.ν. 1363/1938 (Α΄305).

Να σημειωθεί τέλος ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων θα προσδιορισθεί  το ύψος του ποσού για κάθε δικαιούχο θρησκευτικό φορέα, το οποίο, πάντως, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ για τον καθένα.