Με αυτό τον τρόπο το υπουργείο έρχεται να αντιμετωπίσει στην πράξη τις διακρίσεις, το στιγματισμό και την ταλαιπωρία πολλών τρανς ατόμων κατά τη διάρκεια των ελέγχων για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης, ανταποκρινόμενο στα αιτήματα του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, που έθεσε το θέμα σε ευρεία τηλεδιάσκεψη εργασίας με την κυβέρνηση με συμμετοχή του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και αρμόδιων κυβερνητικών αξιωματούχων και φορέων.

Σύμφωνα με τη διαταγή με θέμα «Ταυτοποίηση των τρανς/διεμφυλικών προσώπων σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού» (1244/ 21/2674724), που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνος Τσουβάλας, «κατά τη διενέργεια των αστυνομικών ελέγχων, θα πρέπει η ταυτοποίηση να πραγματοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη την αποδοχή της δήλωσης του ατόμου σχετικά με την ταυτότητα φύλου του, δηλαδή την προφορική επιβεβαίωση του ατόμου ότι πρόκειται για το ίδιο ακριβώς φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται με το έγγραφο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα στοιχεία του δεν έχουν υποβληθεί στη διαδικασία της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου. […]».

Η διαταγή ορίζει επίσης ότι «οι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται με απόλυτη υπηρεσιακή εχεμύθεια, επαγγελματισμό και σύνεση, ενώ οφείλεται η επίδειξη μέγιστης προσοχής και ευαισθησία επί των προσωπικών τους δεδομένων αλλά και του δέοντος σεβασμού σε κάθε ζήτημα που αφορά την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των τρανς/διεμφυλικών ατόμων».

Η διαταγή επικαιροποιεί την εγκύκλιο του τότε υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου τον Απρίλιο του 2020, παίρνοντας υπόψη τα πρόσφατα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας που δίνουν και σε ιδιώτες τη δυνατότητα ελέγχου, ενώ υπήρξαν πλήθος καταγγελίες στο Σωματείο για διακρίσεις και στιγματισμό κατά τους ελέγχους.