Οι δύο χώρες πέτυχαν να πείσουν τους υπόλοιπους εταίρους της Ε.Ε. για την ιδιαιτερότητά τους ως «ενεργειακή νησίδα» και να συμπεριλάβουν μια αλλαγή κειμένου στο σχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ισπανία και Πορτογαλία χρησιμοποιούν ελάχιστο μείγμα φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (κάτω από 15%) όμως, εξαιτίας του μεγάλου κύματος ανατιμήσεων, το τελικό προϊόν φτάνει στους καταναλωτές με μεγάλες αυξήσεις. Τα μέτρα θα πρέπει να είναι προσωρινά και η Ισπανία θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν προκαλούν υπερβολικές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της αναλαμβάνει να αξιολογήσει τις παρεμβάσεις με τη διαδικασία του επείγοντος και να λάβει υπόψη για την απόφασή της τον όγκο διασύνδεσης της αγοράς, μια μεταβλητή που ευνοεί την Ισπανία, καθώς φτάνει μόλις το 2,8%.