Στον Συνήγορο του Πολίτη απευθύνθηκε πολίτης αιτούμενος διαγραφή προστίμου ύψους 300€ που επιβλήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Εύβοιας, με την αιτιολογία της άσκοπης μετακίνησης. Κατά το χρόνο επιβολής του προστίμου, ήταν επιτρεπτή από τις 5:00 έως τις 21:00 η δυνατότητα μετακίνησης για σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο, με τη σχετική συνοδευτική δήλωσης κυκλοφορίας. Εν προκειμένω, το Α.Τ. επέβαλε το πρόστιμο για λόγους άσκοπης μετακίνησης χωρίς βεβαίωση, παρόλο που ο πολίτης διέθετε συνοδευτική δήλωση κυκλοφορίας για σωματική άσκηση.

Η ένσταση που υπέβαλε κατά του διοικητικού προστίμου απορρίφθηκε από την τριμελή επιτροπή της Υπηρεσίας, με την αιτιολογία ότι κατελήφθη καθήμενος σε παγκάκι με έτερο άτομο, ενώ είχε αποστείλει γραπτό μήνυμα για σωματική άσκηση. Η Αρχή διαπίστωσε ότι η αιτιολογία της διοικητικής πράξης επιβολής του προστίμου της υπηρεσίας διαφέρει από εκείνη της απόρριψης της ένστασης. Κατά συνέπεια, επειδή τα πραγματικά περιστατικά της απόρριψης της ένστασης δεν προκύπτουν από την πράξη επιβολής προστίμου, έκρινε ότι η πράξη πάσχει και ζήτησε την ακύρωσή της. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της, να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου. Μετά την παρέμβαση της Αρχής, το Α.Τ. προέβη στη διαγραφή της πράξης επιβολής του προστίμου και τη σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στην οποία είχε βεβαιωθεί.