Λίγα μόλις 24ωρα μετά την δημοσιοποίηση του εγγράφου που ξεσκεπάζει τα κενά στα νοσοκομεία και φανερώνει συγχωνεύσεις κλινικών και μετακινήσεις προσωπικού, ήρθε η τροπολογία του υπουργείου Υγείας να επιβεβαιώσει τις παραπάνω πληροφορίες.

Σύμφωνα με έγγραφο της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου», ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ παραδέχεται ότι δεν υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα επικουρικού προσωπικού στην Υγειονομική Περιφέρεια. Παράλληλα, επισημαίνει ότι πρέπει να εξαντληθεί το μέτρο της εσωτερικής μετακίνησης προσωπικού και συγχώνευσης τμημάτων και κλινικών, ενώ αναφέρει ότι πρέπει να προχωρήσουν προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου. Πάντως, στο έγγραφο της διοίκησης τονίζεται ότι «αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν όλα τα νοσοκομεία, και τα διασυνδεόμενα».

Η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμα πιο πειστική μετά τις περίπου 10.000 απολύσεις υγειονομικών που σφράγισε η κυβέρνηση με το μέτρο της αναστολής των ανεμβολίαστων. Μάλιστα, αίσθηση προκάλεσε και η κυνική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου προ ημερών, θέτοντας ερωτηματικά και εμπόδια στο δικαίωμα στην εργασία, λέγοντας πως «όσοι τεθούν σε αναστολή εργασίας, δεν είναι βέβαιο ακόμη κι όταν επιλέξουν να εμβολιαστούν μετά, ότι θα επιστρέψουν στις ίδιες θέσεις δεδομένου ότι ο χαρακτήρας, οι ανάγκες και η οργάνωση του ΕΣΥ, ως έναν βαθμό θα έχουν αλλάξει». Ο Γιάννης Οικονόμου μάλιστα προανήγγειλε πως «η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην εφαρμογή μέτρων και ο νόμος αναστολής καθηκόντων θα εφαρμοστεί στο ακέραιο», όπερ και εγένετο από χθες 1η Σεπτεμβρίου.

«Σε μία περίοδο που θα έπρεπε να προσθέτουμε δυνάμεις, δυστυχώς αφαιρούμε» τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σχετικά με το μέτρο της αναστολής εργασίας των ανεμβολίαστων που «αφαιρεί 10.000 εξειδικευμένο προσωπικό από την δημόσια Υγεία». «Γεμίζουν τα νοσοκομεία. Χτες υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στη δημόσια Υγεία, αναστάλθηκαν χειρουργεία, αναβλήθηκαν εξετάσεις, κλινικές λειτούργησαν με μεγάλη δυσκολία», είπε χαρακτηριστικά, προτείνοντας το μέτρο που ισχύει από χθες 1η Σεπτεμβρίου να παραταθεί, καθώς οι υγειονομικοί με την πειθώ εμβολιάζονται.

Με τροπολογία του υπουργείου Υγείας,

  • παρατείνονται οι μετακινήσεις του προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού) έως 31 Δεκεμβρίου 2021, για την κάλυψη των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας της covid-19,
  • δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού από τις δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, το προσωπικό των οποίων εμβολιάζεται υποχρεωτικά,
  • ρυθμίζεται η δυνατότητα των διοικήσεων των δομών υγείας να προβαίνουν στην κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων και
  • παρατείνεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς έκτακτων ρυθμίσεων, που αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας
  • ενόσω εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, λόγω της διασποράς του κορονοϊού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται, με απόφασή του, να μετακινεί για χρονικό διάστημα τριών μηνών, με δυνατότητα παράτασης για τρεις μήνες ακόμη, προσωπικό του ΕΚΑΒ για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. Αναφέρεται ότι μη συμμόρφωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού του προσωπικού του ΕΚΑΒ με την μετακίνηση ή άρνηση να εκτελέσει υπηρεσία συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
  • Ο διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός μήνα, με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις μήνες ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας άλλους υγειονομικούς φορείς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορονοϊού.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

Κατά τη διάρκεια ισχύος του μέτρου της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, οι φορείς παροχής υπηρεσιών δύνανται να προσλαμβάνουν, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού και ιατρικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού ιατρικού προσωπικού, προκειμένου να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους. Το εν λόγω προσωπικό συνάπτει τρίμηνη σύμβαση εργασίας με τον φορέα, στον οποίο τοποθετείται η οποία δύναται να παραταθεί για τρεις μήνες ακόμα.

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε Φορέα με έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται δε διαγράφεται από τους τηρούμενους καταλόγους, αλλά διατηρεί τη σειρά κατάταξής του σε αυτούς.

Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους

Οι διοικήσεις των δομών υγείας και φορέων που απασχολούν προσωπικό, το οποίο εμβολιάζεται υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με αιτιολογημένη απόφασή τους, μπορούν να προβαίνουν στην κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων (όπως γραμματεία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, γραφείο κίνησης ασθενών, τακτικά εξωτερικά ιατρεία, λογιστήριο, μισθοδοσία, προμήθειες και διαχείριση υλικού-παραγγελίες/αποθήκες) και υποστηρικτικού προσωπικού (όπως καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση, ιματισμός, συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων), με τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των σχετικών υπηρεσιών. Επίσης, για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων παραϊατρικού προσωπικού στον εργαστηριακό τομέα, οι διοικήσεις των δομών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να αναθέτουν άμεσα τις σχετικές υπηρεσίες σε συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εργαστήρια, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.

Οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με φυσικά νομικά πρόσωπα, κατόχους αδειοδοτημένων ασθενοφόρων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εξυπηρετούν δευτερογενείς διακομιδές (όπως εξιτήρια και επανεξετάσεις) των δομών υγείας αρμοδιότητάς τους.

Παρατείνεται επίσης, έως 31 Δεκεμβρίου η δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία, η απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και το μέτρο της διάθεσης επιμέρους χώρων ιδιωτικών μονάδων προς το Δημόσιο, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς της covid-19.