Υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου ανέφεραν ότι σύμφωνα με τον νόμο 4186/2013 και το Προεδρικό Διάταγμα 68/2014 που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2014 καθορίζεται ο τρόπος προαγωγής και της βαθμολόγησης των μαθητών.
 
Σήμερα, η βαθμολόγηση μπορεί να γίνει έχοντας πάντα υπόψη τα προαναφερόμενα ή με τη διαδικασία υπολογισμού της βαθμολογίας με τον παραδοσιακό τρόπο ή με τη χρήση του προγράμματος myschool που επιβλέπεται από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
 
Ορισμένα σχολεία που επέλεξαν την εξαγωγή των αποτελεσμάτων με τον δεύτερο τρόπο διαπίστωσαν ότι τα εξαχθέντα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παραπάνω νομοθετημάτων, γεγονός που οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα του αλγορίθμου που είχε ετοιμάσει η ομάδα υποστήριξης.
 
Μόλις το υπουργείο Παιδείας έλαβε γνώση του συμβάντος έδωσε άμεσα εντολή για διόρθωση του αλγορίθμου και ενημέρωσε τις διευθύνσεις που χρησιμοποίησαν τη διαδικασία να επανεκδώσουν τα αποτελέσματα.
 
Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το ζήτημα της Τράπεζας Θεμάτων δεν συνδέεται με τη βαθμολόγηση.