Καθώς αρκετές περιοχές στηρίζονται αρκετά σε Ρώσους τουρίστες, ο ΣΕΤΕ προτείνει:
  • Αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων (τρέχουσες και δόσεις παλαιότερων ρυθμίσεων).
  • Παροχή της δυνατότητας να θέσουν σε αναστολή έως τα 2/3 των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού που απασχολούν.
  • Αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των αξιογράφων εκδόσεώς τους.

Με δεδομένο πως είναι αντικειμενικά αδύνατον λίγο πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου οι επιχειρήσεις αυτές να μπορέσουν να αναπληρώσουν το κενό που δημιουργείται, συνάπτοντας συνεργασίες με άλλες τουριστικές αγορές (σημειώνεται πως το έτος 2019, 530.000 περίπου Ρώσοι τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα μας και σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν οι Ουκρανοί και οι Λευκορώσοι), θα πρέπει για το προσεχές χρονικό διάστημα να στηριχθούν, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν σε λειτουργία και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους, αναφέρει στην επιστολή του ο ΣΕΤΕ.

«Για τον λόγο αυτόν, κριτήριο για την ένταξη στα παραπάνω μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι το ποσοστό του συνολικού τζίρου που σημείωσε κατά το έτος 2019 η τουριστική επιχείρηση, το οποίο προερχόταν από την τουριστική αγορά των χωρών της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και το οποίο θα πρέπει να υπερβαίνει το 55% των συνολικών της εσόδων, αποδεικνυόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο όπως για παράδειγμα τις σχετικές συμβάσεις με τουριστικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες αγορές, φορολογικά παραστατικά κλπ» ανέφερε.

Τέλος, στην ίδια επιστολή ο ΣΕΤΕ κατέθεσε και προτάσεις για βελτίωση του πλαισίου βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως εξήγησε χθες σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος, η κατάσταση στην βραχυχρόνια μίσθωση έχει ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει ο σύνδεσμος.