Εκτός της κατάργησης του αγγελιοσήμου, η μήνυση αφορά και την αποστέρηση πόρων από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τον ΕΔΟΕΑΠ και τα ΤΕΑΣ, καθώς και την επαπειλούμενη παύση της ασφαλιστικής κάλυψης εκ μέρους των ασφαλιστικών Ταμείων

Όπως αναφέρει το ΔΣ της ΠΟΕΣΥ, η πρόταση απευθύνεται και στις υπόλοιπες ενώσεις εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και για τον σκοπό αυτό συγκαλεί την Πέμπτη 10 Νοεμβρίοιυ 2016, διάσκεψη των προέδρων των προαναφερομένων φορέων, για τον συντονισμό των ενεργειών τους.