Σύμφωνα με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) των επιχειρήσεων, που επικαλούνται στοιχεία του ΕΦΚΑ, τον Φεβρουάριο του 2018 τρεις στους δέκα μισθωτούς στις κοινές επιχειρήσεις εργάζονταν με μερική απασχόληση και ο μέσος μισθός τους ήταν 378,21 ευρώ μεικτά.

Ο αριθμός των μισθωτών με μερική απασχόληση τον Φεβρουάριο του 2018 έφτασε στα 623.119 άτομα από τα 2.033 εκατομμύρια μισθωτούς, αποτελώντας το 30,15% του συνόλου των μισθωτών. Η μέση απασχόληση αυτών των μισθωτών είναι 16,06 μέρες εργασίας, ενώ το μέσο ημερομίσθιο διαμορφώθηκε στα 23,55 ευρώ μεικτά. Τον αντίστοιχο μήνα του 2017 ο μέσος μισθός των μισθωτών με μερική απασχόληση ήταν σχεδόν ίδιος, 378,96 ευρώ μεικτά, με 16,01 μέρες εργασίας, όμως ο αριθμός των μισθωτών που εργάζονταν με μερική απασχόληση ήταν 557.102 εργαζόμενοι.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018, ο αριθμός των μισθωτών με μερική απασχόληση είναι περίπου ίδιος (626.079 άτομα), αλλά ο μέσος μισθός έχει μειωθεί  κατά 15,69 ευρώ (378, 21 από 393,8 ευρώ).

Μείωση του μέσου μισθού στο σύνολο των εργαζομένων

Μειώσεις καταγράφονται στο σύνολο των μισθωτών και όχι μόνο σε όσους εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, ο μέσος μισθό στο σύνολο των μισθωτών, διαμορφώθηκε στα 929,26 ευρώ μεικτά τον Φεβρουάριο του 2018. Αν απ' αυτό το ποσό αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και ο φόρος που του αναλογεί, ο καθαρός μέσος μισθός στο σύνολο των μισθωτών πέφτει κάτω από τα 800 ευρώ. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2017 ο μέσος μισθός έχει χάσει το ποσό των 14,75 ευρώ, δηλαδή καταγράφεται παραπέρα μείωση κατά 1,58%. Το μέσο ημερομίσθιο τον Φεβρουάριο του 2018 βρισκόταν στα 44,42 ευρώ μεικτά, ενώ τον Φεβρουάριο του 2017 το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν στα 44,99 ευρώ μεικτά.

Μείωση μισθών κατά 26,5% σε σχέση με το 2010

Πολύ μεγάλη διαφορά καταγράφεται στους μισθούς, συγκριτικά με το 2010. Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του 2010 ο μέσος μισθός των μισθωτών ήταν 1.264,32 ευρώ μεικτά, δηλαδή σε σύγκριση με το φετινό Φλεβάρη οι απώλειες ανέρχονται στο 26,5%

Αντίστοιχα, ο μέσος μισθός στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση έχει υποχωρήσει κατά 30%: Από 540,51 ευρώ που ήταν τον Φεβρουάριο του 2010, κατέβηκε στα 378,21 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2018.

Τα μηνιαία στοιχεία απασχόλησης ΕΦΚΑ τον Φεβρουάριο του 2018: