Επιστροφή σε έναν δανεισμό που στα χρόνια της χρεοκοπίας βρέθηκε στο επίκεντρο των παραγόντων που συντέλεσαν σε αυτή φαίνεται πως χαράσσει η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς από την περασμένη Πέμπτη, δίνει τη δυνατότητα σε αγρότες και μεταποιητικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού να πάρουν δάνεια έως και 200.000 ευρώ ως «κεφάλαιο κίνησης», με μόνο κριτήριο τον τζίρο τους.

Συγκεκριμένα, έπειτα από «πρωτοβουλία» -όπως διαφημίζεται στον συστημικό Τύπο- του αρμόδιου υπουργού Σπήλιου Λιβανού και του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής, Κωνσταντίνου Μπαγινέτα, το υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής θα μοιράσει μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης ποσό που φτάνει τα 480 εκατ. ευρώ, με τα «κριτήρια» να προβληματίζουν, καθώς προβλέπουν «όσο λιγότερες εξασφαλίσεις», σε μία κίνηση που θα μπορούσε να εκληφθεί ακόμα και ως «προεκλογική».

Ακόμα πιο ειδικά, όπως έχει γίνει γνωστό, για την έγκριση των δανείων δεν απαιτείται επιχειρηματικό σχέδιο από τους αιτούντες, ούτε υπάρχει ανάγκη για την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων δαπανών των ποσών που θα δανειστούν. Στις ανακοινώσεις, σημειώνεται πως τα ποσά αυτά προορίζονται για «κεφάλαια κίνησης», με μοναδικό προαπαιτούμενο την απόδειξη μείωσης του τζίρου του δικαιούχου.

Τα χρήματα αυτά προέρχονται κατά 80 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, και κατά 400 εκατ. ευρώ από τις επτά ελληνικές τράπεζες, και πιο συγκεκριμένα, από τις Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Procredit, EUROBANK, Εθνική Τράπεζα και Παγκρήτια Τράπεζα. Όπως αναφέρεται, τα δάνεια αυτά θα είναι εγγυημένα κατά κάποιο ποσοστό από τα κεφάλαια που παρέχει ήδη το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κατά τα όσα έχουν γίνει γνωστά, δικαιούχοι των δανείων αυτών μπορούν να είναι Φυσικά πρόσωπα, χαρακτηρισμένα ως επαγγελματίες αγρότες με βάση το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ΥπΑΑΤ, νομικά πρόσωπα που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία, καθώς και συλλογικά σχήματα αγροτών. Επίσης, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, στην εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από τομείς όπως Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αβγά, διάφορα ζώα (όπως μέλισσες – σηροτροφία – σαλιγκάρια), ζωοτροφές, δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών), ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, καθώς και ξίδι.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τα παραπάνω δάνεια που θα παρέχονται με υπερβολικά ελαστικούς όρους, από τις αρχές Απριλίου έχει νομοθετηθεί (νόμος 4792 ΦΕΚ A’ 54/09.04.2021) η «κατ’ εξαίρεση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), επιτρέπεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με αντισυμβαλλόμενους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο».

Ακόμα πιο απλά, όσοι επαγγέλλονται αγρότες μπορούν να συνάψουν νέο δάνειο ή να λάβουν δάνειο που έχει ήδη εγκριθεί, μέχρι και 25.000 ευρώ, δίχως να κατέχουν ασφαλιστική ενημερότητα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις εξασφαλίσεις του δανείου, αλλά και για την διασάλευση του υγειούς ανταγωνισμού, και πάλι με την πρόφαση «ενίσχυσης της ρευστότητας» από το αρμόδιο υπουργείο.