Η εκδήλωσε θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 8:30 μ.μ., στον Πολιτιστικό Χώρο Νεολαίας «ΣΗΜΑ», Ισαύρων 29γ, στην Αθήνα.