Το Μουσικό σχολείο Ηρακλείου λειτουργεί χωρίς θέρμανση και, όπως λένε στο Cretalive, οι μαθητές, πολλές φορές οι καθηγητές αναγκάζονται να φέρουν θερμαντικά σώματα από το σπίτι τους. Ειδικά όταν θέλουν να παίξουν κάποιο μουσικό όργανο.

Ταυτόχρονα, παρότι το Μουσικό Σχολείο εκ φύσεως προχωρά σε εκδηλώσεις για την καλύτερη εξάσκηση και εκμάθηση, δεν διαθέτει χώρο εκδηλώσεων. Σαν αποτέλεσμα, αυτές πραγματοποιούνται σε ανοιχτό χώρο και συγκεκριμένα στο προαύλιό του.