«Κοινή διαπίστωση της Ναυτεργατικής πλευράς σε όλους αυτούς τους ελέγχους είναι ότι η καταγραφή των παραβιάσεων επί των Ναυτεργατικών δικαιωμάτων δεν οδηγεί σχεδόν ποτέ στην αποκατάστασή τους» καταγγέλλει η ΠΕΝΕΝ.

«Όλα τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει συγκρότηση μικτών κλιμακίων (ΥΕΝ – ΠΝΟ – Ναυτεργατικών Σωματείων) για την διενέργεια ελέγχου επί των εργασιακών προβλημάτων στα πλοία της επιβατηγού Ναυτιλίας, νόμος 4504/2017 άρθρο 144, από την πλευρά της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του ΥΕΝ αναδεικνύεται και προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι για τις όποιες παραβάσεις διαπιστώνονται και καταγράφονται, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα» εξηγεί και συνεχίζει λέγοντας πως:

«Με αφορμή τον σχετικό νόμο (4504/2017 Άρθρο 144) και ακολούθως την τροποποίηση που έγινε με τον μεταγενέστερο 4770/2021, είχαμε γραπτώς διατυπώσει τις θέσεις μας σχετικά με τα μικτά κλιμάκια και τις ανύπαρκτες αρμοδιότητες στους εκπροσώπους των Ναυτεργατών αλλά και επιπρόσθετα για την σκανδαλώδη μείωση των προστίμων.

Όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων ετών (2017 – 2021) έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες έλεγχοι για τα εργασιακά – Ναυτεργατικά προβλήματα που συνδέονται με τις ισχύουσες ΣΣΕ αλλά και ευρύτερα της ναυτικής νομοθεσίας και έχουν διαπιστωθεί σε πολλές δεκάδες πλοία παραβιάσεις οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στα σχετικά πορίσματα.»

Η ΠΕΝΕΝ ζητάει από το Υπουργείο Ναυτιλίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες «να μας παράσχουν ή να δώσουν στην δημοσιότητα τα παρακάτω στοιχεία:

Πόσα είναι τα πλοία στα οποία διενεργήθηκαν έλεγχοι, σε πόσα από αυτά ανά έτος καταγράφηκαν στα σχετικά πορίσματα παραβάσεις, ποιές ναυτιλιακές εταιρίες αφορούσαν, ποιά ήταν τα συγκεκριμένα πλοία, ποιούς τομείς αφορούσαν οι παραβάσεις κατά πλοίο, ποιά ήταν τα επιβληθέντα πρόστιμα και πόσα από αυτά την ίδια χρονική περίοδο έχουν εισπραχθεί»

Καταλήγει λέγοντας πως «κατόπιν όλων των παραπάνω θεωρούμε απολύτως αναγκαίο η παραβίαση των Ναυτεργατικών δικαιωμάτων να αποτελεί ισχυρό λόγο απαγόρευσης του απόπλου από πλευράς λιμενικών αρχών, ώστε να επιβάλλεται η εφαρμογή της ΣΣΕ και της κείμενης νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτό ζητούμε να υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση»