Το Υπουργείο Δικαιοσύνης άλλαξε το άρθρο του Ποινικού Κώδικα για την εγκληματική οργάνωση και θα στέλνει στις φυλακές τους δράστες ακόμα και τέτοιων πλημμελημάτων. Έτσι:

– Οι ποινές δραστών εγκλημάτων (ακόμα και πλημμελημάτων ) κατά της περιουσίας και της ιδιοκτησίας, αν διαπράττουν το έγκλημα ως συμμορία, δεν μετατρέπονται, ούτε αναστέλλονται.

– Στη φυλακή, ανεξαρτήτως ποινής, οδηγούνται όλα τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Με βάση την αλλαγή του άρθρου 187 ΠΚ, πλέον η καταδίκη για «εγκληματική οργάνωση» σε όλες τις μορφές της -ακόμα και για πλημμέλημα με ποινή έως 3 χρόνια δηλαδή ως “συμμορία”- οδηγεί μόνο στις φυλακές, χωρίς τη δυνατότητα καμίας αναστολή ή μετατροπής της ποινής. Η διάταξη ψηφίστηκε προ ημερών μέσα στις αλλαγές του αθλητικού νόμου με την αυστηροποίηση των ποινών για την οπαδική βία. Στο τέλος του ΦΕΚ A 52/2022/11 Μαρτίου, εισήχθη μια εξαιρετικά σημαντική αλλαγή στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα (2019) περί εγκληματικής οργάνωσης.

Δηλαδή σύμφωνα με την αλλαγή: Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) προστίθεται αναφορά στα έννομα αγαθά της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της περιουσίας και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: Όποιος, εκτός από την περίπτωση της πρώτης παραγράφου, οργανώνεται με άλλον ή άλλους για να διαπράξουν κακούργημα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση έως τρία έτη τιμωρείται ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ανηλικότητας, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας.

Ακόμα, προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 187 που ορίζει ρητά ότι όλοι αυτοί που διέπραξαν τα ανωτέρω αδικήματα, λειτουργώντας κατόπιν συνεννόησης ως (μικρο) συμμορία η ποινή οδηγεί αυτομάτως στις φυλακές.