Τα ασφαλιστικά μέτρα που εκδικάστηκαν σήμερα Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου και αφορούσαν όπως καταγγέλλουν και οι κάτοικοι την Prodea Investments «που έχει εγκατασταθεί παράνομα στον Λόφο Στρέφη και των καταστρεπτικών ενεργειών που εκτελούνται εκεί καθημερινά, των ελλιπών μελετών (γεωτεχνικές, ομβρίων, αντιπλημμυρικών) που δε θα δώσουν λύση σε καμία από τις επιτακτικές ανάγκες συντήρησης των υποδομών του Λόφου, της καταστροφής του δασικού χαρακτήρα του Λόφου και της κοινωνικής μας ζωής εκεί» ανέφερα σε πρόσφατη ανάρτηση-κάλεσμα στα δικαστήρια Ευελπίδων όπου έγινε η εκδίκαση.

Η ανακοίνωση της δικαστικής νίκης των κατοίκων ενάντια στη Prodea:

«Προσωρινή νίκη εναντίον της prodea με προσωρινή διαταγή παύσης των έργων μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στις 2 Μάρτη του 2023!
Ο ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΘΑ ΜΕΊΝΕΙ!
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ!»