Πολυνομοσχέδιο σκούπα για ψηφιακή και αδειοδότηση
(http://bit.ly/fq8wMC)