Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δικαστές αναφέρουν ότι δεν προκύπτει ποινική ευθύνη του Α. Λοβέρδου για υπερτιμολόγηση των επίδικων φαρμάκων της Novartis, αφού από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη ενδείξεων που να στηρίζουν την κατηγορία εναντίον του πρώην υπουργού.

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι δικαστές κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην αξιολόγηση των καταθέσεων των προστατευόμενων μαρτύρων με τις κωδικές ονομασίες «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος Σαράφης», υποστηρίζοντας ότι οι ένορκες καταθέσεις τους είναι αόριστες.