Λίγες μέρες αφού η κυβέρνηση ψήφισε στη Βουλή την κατάργηση της νέας μείωσης του αφορολόγητου ορίου από 1η Ιανουαρίου 2020, ο ESM ξεκαθαρίζει στην ετήσια έκθεση του ότι κάθε μνημονιακό μέτρο, όπως η μείωση του αφορολόγητου, θα πρέπει να εφαρμοστεί και να μην υπάρξει αντιστροφή του.

«Τα δημόσια οικονομικά πρέπει να παραμείνουν σε βιώσιμη πορεία, ενσωματώνοντας παράλληλα πολιτικές προσανατολισμένες περισσότερο στην ανάπτυξη. Οι ήδη εφαρμοζόμενες ή υιοθετημένες μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και η μείωση των φόρων εισοδήματος σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, πρέπει να διασφαλιστούν και να μην αντιστραφούν».

Ο Μηχανισμός υπογραμμίζει ότι σε περίπτωση που το ΣτΕ δικαιώσει συνταξιούχους που έχουν προσφύγει και ζητούν να κριθούν αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις τους κατά τη διάρκεια των μνημονίων, τότε θα πρέπει να επιβληθούν μεταρρυθμίσεις που θα αντισταθμίσουν την απώλεια αυτού του ποσού. «Σε περίπτωση που δικαστικές αποφάσεις ανατρέπουν βασικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι όποιες δημοσιονομικές επιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μεγάλο βαθμό από μεταρρυθμίσεις εντός του ίδιου τομέα πολιτικής», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «απαιτούνται περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να συμπληρώσουν τη στρατηγική ανάπτυξης της χώρας», ενώ γίνεται λόγος για μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών.

«Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για να καταστεί το οικονομικό περιβάλλον περισσότερο φιλικό προς τις επιχειρήσεις, να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την επίλυση νομικών διαφορών, να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, διατηρώντας παράλληλα το σημερινό της μέγεθος και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των κρατικών επιχειρήσεων.

Αυτές οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις, σε συνδυασμό με τις ιδιωτικοποιήσεις και τη βελτιωμένη διαχείριση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, είναι κρίσιμες για την προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδύσεων και την ενίσχυση της μελλοντικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η Ελλάδα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες των τραπεζών με μια ολοκληρωμένη στρατηγική μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ένα βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να δανείσουν στην οικονομία και να στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη».

Τέλος, αναφέρεται ότι χάρη στον ESM και στην «πρωτοφανή πράξη αλληλεγγύης» των κρατών – μελών της Ευρωζώνης, η Ελλάδα κατάφερε να εξοικονομήσει 13 δισεκατομμύρια μόνο για τον προϋπολογισμό του 2018.

«Οι υπολογισμοί για την παρούσα ετήσια έκθεση δείχνουν ότι χάρη στα χαμηλά επιτόκια των δανείων μας και τις μεγάλες προθεσμίες λήξης, η Ελλάδα εξοικονόμησε 13 δισ. ευρώ μόνο στον προϋπολογισμό του 2018 σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση των αγορών. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 7% του ελληνικού ΑΕΠ. Παρόμοιες εξοικονομήσεις θα επαναληφθούν και τα επόμενα, πολλά, χρόνια. Πρόκειται για μια πρωτοφανή πράξη αλληλεγγύης από τα άλλα κράτη – μέλη της ευρωζώνης απέναντι στην Ελλάδα».