Το Συμβούλιο των Διοικητών (oι 19 Υπουργοί Οικονομικών) του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε σήμερα το Μνημόνιο Κατανόησης με την Ελλάδα σε συνεδρίαση του μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM.

Το συμπληρωματικό Μνημόνιο Κατανόησης είναι ένα έγγραφο που επικαιροποιεί τις δεσμεύσεις μεταρρύθμισης που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση στο αρχικό Μνημόνιο που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2015. Ο ESM προειδοποιεί την ελληνική κυβέρνηση να εκπληρώσει τα υπολειπόμενα προαπαιτούμενα για την καταβολή της δόσης:

Οι Διοικητές τoυ ESM συζήτησαν ορισμένα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με εκκρεμείς νομικές υποθέσεις που αφορούν τους εμπειρογνώμονες του TAIΠEΔ (Ταμείο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων της Ελλάδας) και τους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή), καθώς και την πρόοδο των προγενέστερων ενεργειών που είχε ζητήσει το ΔΝΤ. Οι Διοικητές ενθάρρυναν την ελληνική κυβέρνηση να επιλύσει γρήγορα τα εκκρεμή ζητήματα. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο για την έγκριση της τρίτης δόσης της οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα ύψους € 8,5 δισ.