«Καμία χώρα στην Ευρώπη και παγκοσμίως δεν έχει προβλέψει όχι το πώς θα εξελιχθούν προϋπολογισμός και πληθωρισμός το 2022, αλλά ακόμη και τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και τον επόμενο μήνα», προσπάθησε να δικαιολογηθεί ο κ. Σταϊκούρας. Και αμέσως μετά, έκανε πρόβλεψη ως το τέλος του έτους: «Με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι ισχύει η εκτίμηση που είχαμε κάνει για σημαντική αποκλιμάκωση του προβλήματος το δεύτερο τρίμηνο του 2022, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι το πρόβλημα θα εξακολουθήσει να είναι κοντά μας, ηπιότερο αλλά σημαντικό, και το δεύτερο εξάμηνο του 2022, αλλά όχι με την ένταση που έχει σήμερα», δήλωσε.

«Πού θα βρούμε τα λεφτά; Αν αυξηθεί το έλλειμμα θα πρέπει να δανειστούμε. Πού έχει πάει το επιτόκιο σήμερα; Στο 2,7% περίπου το δεκαετές ομόλογο. Άρα, όποιοι εισηγούνται με ευκολία και ανευθυνότητα “δώσε κι άλλα” ουσιαστικά υποστηρίζουν ότι πρέπει να υποθηκεύσουμε το παρόν και το μέλλον της οικονομίας», υποστήριξε απαντώντας στο ερώτημα αν θα υπάρχουν ενισχύσεις προς τους πολίτες.

Σε ότι αφορά το επίδομα Πάσχα ανέφερε πως «ροφανώς είναι στις σκέψεις μας. Από τις αρχές του έτους έχουμε μετρήσει τα πάντα, την απώλεια εσόδων από την μέιωση ΦΠΑ σε οποιοδήποτε τρόφιμο, από την μείωση στα καύσιμα, το αν αυτά που εισηγούνται κάποιοι πάνε στον πολίτη, πολλές φορές χάνονται στην εφοσιαστική αλυσίδα. Έχουμε μετρήσει το πώς θα βοηθήσουμε περισσότερο τα ευάλωτα νοικοκυριά. Συνεπώς, ανάλογα με την εκτέλεση προϋπολογισμού τον Φεβρουάριο (φαίνεται να είναι πολύ καλή, με έσοδα αυξημένα σε σχέση με τους στόχους, μετά από έναν κακό Ιανουάριο), αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται με την ίδια ένταση το επόμενο διάστημα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αξιοποιήσουμε τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί, για να βοηθήσουμε ευάλωτα νοικοκυριά … στοχευμένα και όχι με μόνιμο τρόπο».

Τέλος, απέκλεισε εκ νέου την μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ΕΦΚ στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι οι «βέλτιστες για τα ευάλωτα νοικοκυριά» παρεμβάσεις είναι αυτές που «έχουν να κάνουν με την παροχή κάποιας ρευστότητας».