Ο τρίτος πόλος θα φέρει την ονομασία Δημοκρατική Αριστερά και από κάτω θα επιλεγεί μία από τις εξής ονομασίες: Προοδευτική Συνεργασία, Προοδευτική Συμμαχία ή Προοδευτική Συμπαράταξη με επικρατέστερη την πρώτη.